Evidentaal
 • Home
 • Praktijk
 • Behandelingen
 • Informatie
 • Inschrijving
 • Route & contact

Implantologie en botopbouw

Indien u één of meerdere tanden mist, dan is een implantaat (kunstwortel) een uitstekende keuze. Het implantaat fungeert als wortelvervanger en is niet zichtbaar in de mond. 

Onder plaatselijke verdoving wordt het implantaat geplaatst. Na het boren van een gaatje in de kaak, plaatst uw tandarts het implantaat. Wanneer het implantaat goed vastgegroeid is in het kaakbot, wordt er een kroon geplaatst op het implantaat.

Kunstbot om uw gebit op te bouwen

U hebt een tand of kies verloren waardoor het kaakbot ter plaatse slinkt. Als er te weinig bot aanwezig is om een implantaat te plaatsen, kan met kunstbot de kaak opgebouwd worden. Het opbouwen van kaakbot met behulp van  kunstbot wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd tandarts, die ruime ervaring heeft deze handeling.

Behandelstappen met betrekking tot bot ingroei

De implantaten behandeling bestaat uit de volgende stappen:

 1. Het onderzoek; hierbij worden röntgenfoto’s gemaakt om vast te stellen

  of er voldoende bot aanwezig is. Op basis van de bevindingen wordt een behandelplan en daarbij horende begroting opgesteld.

 2. Aanvraag bij de verzekering; Voor aanvang van de behandelprocedure wordt er eerst een machtiging aangevraagd bij uw zorgverzekeraar. Na de machtiging van de zorgverzekering en nadat u het behandelplan en nadat u de begroting hebt getekend, gaan we aan de slag met de behandeling.

 3. De implantatie; dit is een kleine operatieve ingreep. De ingreep duurt, afhankelijk van het aantal implantaten, meestal tussen de 30 en 90 minuten.

 4. De ingroei-fase; Het vastgroeien van de implantaten neemt ongeveer 6 weken tot 3 maanden in beslag. De tijdsduur is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hoeveelheid en kwaliteit van het bot. Tijdens deze fase wordt de genezing regelmatig gecontroleerd.

 5. Het plaatsen van de implantaat opbouw; na de ingroei-fase wordt de implantaatopbouw geplaatst. Vervolgens wordt er gestart met de restauratieve procedure. Hierop kan de tandvervanging, zoals een prothese, brug of kroon, worden bevestigd.

 6. De nazorg; Een goede mondhygiëne en regelmatige controles (elke 3 tot 6 maanden) zijn essentieel voor een lange levensduur van de implantaten. Hierdoor kunnen implantaten tientallen jaren meegaan.

De kosten van de behandeling worden geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw verzekeringspakket.