Evidentaal
 • Home
 • Praktijk
 • Behandelingen
 • Informatie
 • Inschrijving
 • Route & contact

Factuur & Infomedics

Voor de financiële administratie werken wij samen met Infomedics. Infomedics is gespecialiseerd in dergelijke werkzaamheden. In veel gevallen dient Infomedics de factuur rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Dit heet clearing. Afhankelijk van uw aanvullende tandartsverzekering wordt (een deel van) de rekening vergoed.

Uw rekening bestaat uit vastgestelde tarieven. Alle tarieven kunt u vinden in onze tarievenlijst.

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling zijn uitgevoerd. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code.

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. 

U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren welke behandelingen zij vergoeden. U kunt ook de hoogte van vergoeding per prestatie navragen bij uw zorgverzekeraar.

Wilt u meer informatie of hebt u nog vragen over uw factuur?  Bekijk hier of uw vraag beantwoord kan worden. Hebt u nog steeds vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Infomedics op telefoonnummer 036-2031900.

Wist u dat mondzorg tot 18 jaar gratis is?

Goed te weten dat de basisverzekering tandheelkundige controles en zorg tot je 18e jaar vergoedt. Kinderen tot 18 jaar kunnen dus gratis naar de tandarts! Zo leggen we samen met uw kind een gezonde basis voor het melkgebit en het blijvende gebit. 

Tijdig beginnen met controles en preventie voorkomt gebitsproblemen in de toekomst.

Gespreid betalen is mogelijk

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Wilt u liever gespreid betalen of lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen. Dit kunt u eenvoudig doen via de website van Infomedics. Belt u liever, neem dan contact op met de Servicedesk van Infomedics op 036-2031900. Zij helpen u graag.

Tarieven

Hieronder vindt u een volledig overzicht van onze tarieven.

Annuleren

Mocht u niet op een afspraak kunnen komen, laat het ons weten. 

Bent u verhinderd door overmacht of door ziekte, dan dient u uw afspraak minimaal 24 uur  van te voren af te zeggen.

Wanneer u tijdig uw afspraak annuleert per telefoon of per mail, kunnen wij iemand anders helpen en voorkomt u dat kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Klachtenregeling

Wij zetten ons elke dag volledig in en doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk en naar tevredenheid te helpen. Het kan niettemin voorkomen dat u niet tevreden bent. Bij klachten kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

U kunt ons bellen, maar u kunt ook onderstaand klachtenformulier invullen.

Wij nemen uw klacht uiterst serieus en wij zoeken graag met u naar een passende oplossing.

Wilt u onafhankelijk advies, kunt u contact opnemen met de Nederlandse Maatschappij ter bevordering de Tandheelkunde (KNMT).

Ook voor opmerkingen kunt u ook onderstaand formulier invullen. Ook uw opmerkingen nemen wij uiterst serieus.

Privacy statement

Uw privacy en uw persoonsgegevens bij tandartspraktijk Evidentaal

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het opslaan van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat hiermee akkoord doordat u uw zorg door onze praktijk laat uitvoeren. Door dit formulier te lezen geeft u aan van uw rechten kennis te hebben genomen, en akkoord te gaan met onze verwerking.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.

 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.

 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.

 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.

 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar.

 • Daarom zullen wij in dit geval uw gegevens niet wissen, maar labelen als ‘niet actief’.

 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij labelen uw gegevens in dit geval als ‘niet actief’.

 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.

 • Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.